2
پرورش بلدرچین یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود به طوریکه با سرمایه 10 میلیون تومانی می توان یک پرورشگاه بلدرچین گوشتی راه اندازی کرد
ارسال دیدگاه