5
حجت الاسلام خطاط گفت: انسان روزه دار در هنگام گرسنگی و تشنگی، فقرا و بینوایان را یاد می کند و در نتیجه به کمک آن ها می شتابد.
ارسال دیدگاه