5
در آشوب‌های ماه مه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، ۸۲ نفر کشته و ۷۶ نفر ربوده شدند.
ارسال دیدگاه