6
«مسائل نهضت ‏های اسلامی» گزیده ‏ای از مقالات کلیم صدیقی درباره جنبش‌‏های اسلامی، به انتخاب و ترجمه سید هادی خسروشاهی است که تحت عنوان جلد ششم از مجموعه حرکت ‏های اسلامی معاصر منتشر شده است.
ارسال دیدگاه