24
ساعاتی قبل یک پاساژ در خیابان امیر کبیر تهران طعمه حریق شد.
ارسال دیدگاه