10
مدیرعامل بانک شهر از ارائه مستندات خواسته شده به بانک مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
ارسال دیدگاه