1
یک خلبان تصاویر زیبایی از سطح کره زمین که از کابینش گرفته را منتشر کرد.
ارسال دیدگاه