4
گرمای شدید و خشکسالی در کشور سوئد باعث شد کلیسای این کشور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی از مردم در خواست دعای همگانی کند.
ارسال دیدگاه