2
لوچانو اسپالتی، سرمربی ایتالیایی اینتر در مورد 2 دیدار مهم این هفته نراتزوری صحبت کرد.
ارسال دیدگاه