2
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به این موضوع که برخی خودروسازان قطعات تولید داخل را به قطعات وارداتی متصل کنند و قیمت آن‌ها را نیز افزایش دهند، به میزان گفت: با توجه به اینکه سازمان‌های بازرسی مرتبا بر تمام مراحل تولید نظارت داشته و همچنان این نظارت به صورت مستمر ادامه دارد در حال حاضر و با این شرایط چنین چیزی امکان پذیر نیست.
ارسال دیدگاه