4
وزیر نیرو با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی‌های جامع و تاثیرگذار در موضوع سیلاب و مهندسی گفت: در موضوع سیلاب و زمینه‌های دیگر که با آب مرتبط است، وزارت نیرو نقش کلیدی و هماهنگ کننده با دستگاه‌های مختلف را دارد که باید این هماهنگی به شکل منظم و متداول انجام گیرد.
ارسال دیدگاه