4
رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: انتخاب گزینه‌های شهرداری در فضای سالمی انجام شد. کسانی که فرد مورد نظرشان در لیست ۵ نفره اعلام نشده باز هم می‌توانند تحمل کنند شاید دفعه بعد نامشان آمد. البته امیدوارم این آخرین باری باشد که که در این دوره برای تهران شهردار انتخاب میکنیم.
ارسال دیدگاه