4
در دیدار جمعی از مستندسازان با مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بر اعمال تغییراتی در جشنواره حقیقت و جایزه مردمی این رویداد تاکید شد.
ارسال دیدگاه