4
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سپرده‌گذاری نباید مانعی برای صادرکنندگان باشد، گفت: اگر مدیریت کار را درست انجام دهیم صادرکنندگان واقعی هم از این موضوع استقبال خواهند کرد.
ارسال دیدگاه