25
یک کارشناس مسائل عراق گفت: آن چه که برای رییس‌جمهور عراق و سایر مقامات عراقی در درجه اول اهمیت قرار دارد، در امان بودن بغداد از تأثیرات تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است، بنابراین بدون تردید پرونده تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تلاش تهران برای ایجاد برون‌رفت از این مشکل بخش مهمی از اهداف سفر« برهم صالح» به تهران بوده است.
ارسال دیدگاه