61
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به برنامه‌های اجرایی اظهار کرد: کردستان برنامه‌های اجرایی پرمعنایی را در راستای ترویج فرهنگ وقف برگزار کرده است.
ارسال دیدگاه