4
علی محمدی گفت: شاهد نقد غیرمنصفانه مسابقات قرآن در رسانه ها بودیم، که بعدا مورد اصلاح قرار گرفت؛ اما ما نقد عالمانه و دلسوزانه ومنصفانه  را می‌پذیریم.
ارسال دیدگاه