5
پلیس کالیفرنیا اعلام کرد شش نفر در دو تیراندازی جداگانه، اما مرتبط با هم در شهر بیکرزفیلد ایالت کالیفرنیا کشته شدند.
ارسال دیدگاه