4
رییس بانک البلاد الاسلامی عراق به قرار گرفتن نامش در لیست سیاه آمریکا واکنش نشان داد.
ارسال دیدگاه