5
یک کارشناس اقتصادی گفت: خروج امریکا از برجام بیش از پیش اهمیت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را روشن کرد.
ارسال دیدگاه