8
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات عملیات امدادی این سازمان در برف و کولاک و بارندگی و آب گرفتی تشریح کرد
ارسال دیدگاه