8
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۵ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۹ تن بابونه از ۲ کشور جهان وارد ایران شده است.
ارسال دیدگاه