5
در دویست و یکمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه ۱۲ آبان ۹۷ از برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی (موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان) رونمایی شد.
ارسال دیدگاه