3
یکی از شاهدان سقوط هواپیما درسیاتل آمریکا، صحنه ای را فیلم گرفته که در آن تصویر دود ناشی از انفجار در آسمان به چشم می خورد.
ارسال دیدگاه