4
پیشنهاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بع مسئولان راهنکایی و رانندگی مبنی بر کاهس سرعت مجاز کامیون‌ها در بزرگراه‌های تهران ۲۰ کیلومتر در ساعت مورد موافقت قرار گرفت.
ارسال دیدگاه