3
یکی از بزرگ‌ترین قلمروهای شاه پنگوئن در خلیج سنت اندروز واقع در جورجیای جنوبی است که وجود اسکوای قطبی همیشه تهدیدی جدی برای مستعمری پنگوئن‌ها بوده است.
ارسال دیدگاه