3
رباتی که برای شستن و پاک سازی اماکن تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاملاً به صورت خودکار سطوح را تمیز می‌کند.
ارسال دیدگاه