6
مجلس ترحیم احمد احمدی در ملایر، زادگاهش روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه برگزار می شود.
ارسال دیدگاه