7
۵۷ نفر قتل در یک روز آماری است که آفریقای جنوبی را به یک منطقه جنگی تبدیل می‌کند.
ارسال دیدگاه