4
یک واحد صنعتی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین،واقع در تاکستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به ... نوشته استخدام مهندس متالوژی مواد و مهندس مکانیک در تاکستان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه