3
راهپیمایی بازگشت، لطمات مالی و امنیتی بسیاری به اشغالگران وارد کرده که فقط یک‌قلم از آن، خسارت ۲.۵ میلیون دلاری به شهرک‌های صهیونیستی و سوختن ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اسرائیل درنتیجه آتش‌سوزی ناشی از بادبادک‌ها و بالن‌های آتشین است.
ارسال دیدگاه