6
برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه‌ای دریافت الحاقیه را اجباری دانسته اند که این اجبار از سوی بیمه مرکزی مردود اعلام شده و بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه آن‌ها در بیمه بدنه، تاکید کرده است.
ارسال دیدگاه