25
درگیری اراذل و اوباش در محله دربند تهران با مجروح شدن تعدادی از آنها پایان یافت.
ارسال دیدگاه