3
آخرین خبر‌ها از نتایج عملیات نیرو‌های بسیج مردمی در غرب استان دیاله و شرق استان صلاح الدین حاکیست، هسته‌های خاموش گروه تروریستی داعش ضربات مهلکی را در این محور‌ها متحمل شده اند.
ارسال دیدگاه