4
براساس آخرین آمار منتشره رقم کل بدهی‌های دولت در خرداد ماه سال جاری رقم ۱۰ هزار و ۴۴۱ میلیون دلار به ثبت رسیده است
ارسال دیدگاه