3
فتحی و درودگر شب قبل از بازی حساس استقلال و تراکتور، در هتل با یکدیگر ملاقات کردند.
ارسال دیدگاه