7
ارتش یمن کنترل یک منطقه کوهستانی را در منطقه مرزی المجازه بین عسیر و صعده پس گرفتند.
ارسال دیدگاه