3
ما ثابت قدم هستیم و به فرمان امام امت همدوش رزمندگان تا آخرین قطره خون می‌جنگیم، زیرا ما در مکتب حسین (ع) درس خوانده ایم و از کشته شدن نمی‌هراسیم.
ارسال دیدگاه