4
رئیس اجرائیه افغانستان گفت: انتخابات اساس مشروعیت نظام و ثبات سیاسی در افغانستان است و آغاز ثبت نام رأی دهندگان گامی مهم برای عملی شدن یکی از وعده‌های حکومت وحدت ملی برای برگزاری یک انتخابات با اعتبار و شفاف در افغانستان است.
ارسال دیدگاه