5
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه آمریکا به هدف «به صفر رساندن فروش نفت ایران» نرسید، گفت: مطمئناً شرایط کشور در روز‌ها و ماه‌های آینده بهتر و شرایط برای آمریکایی‌ها سخت‌تر خواهد شد.
ارسال دیدگاه