4
سفیر اندونزی در ایران با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی مسلمانان پیشرفت است گفت: امت اسلامی بدون علم به پیشرفت و تمدن نوین اسلامی نمی رسند.
ارسال دیدگاه