4
همسر عزیز و مادر مهربانم اگر روزی به دیدار حضرت آقا (آقا سید علی خامنه ای) رفتید به ایشان بفرمایید از نور دو چشمانم بیشتر دوستشان دارم.
ارسال دیدگاه