4
رییس هیات‌مدیره بانک دی، به همراه جمعی از مدیران در بازدید از شعب قزوین، رشت، زنجان و اردبیل بر اهمیت رعایت بهداشت اعتباری، وصول مطالبات و جذب منابع ارزان‌قیمت در سال جاری تاکید کرد.
ارسال دیدگاه