4
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: ارتش سوریه توانسته گذرگاه‌هایی که در مرز با اردن قرار دارد را تصرف کند. رژیم صهیونیستی از این بابت بسیار نگران است که این منطقه به دست محور مقاومت بیفتد و به همین خاطر در حمایت از گروه‌های تروریستی و مسلح آن منطقه وارد عملیات شده است.
ارسال دیدگاه