8
دستمان به جایی بند نبود. تنها بند، نذر و نیازهای مادرم بود که از همان اول شروع شده بود. و چه بندی از این بهتر؟ امام رضا (ع) خوب می‌دانست قرار نیست قصه‌ براتعلی اینجا به سر برسد!
ارسال دیدگاه