4
قرعه کشی مبارزات وزن ۵۸- کیلوگرم در مرحله دوم مسابقات گرندپری ۲۰۱۸ انجام و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.
ارسال دیدگاه