2
شاید حمایت سرخیو راموس در خولن لوپتگی در نهایت به ضرر سرمربی رئال مادرید تمام شود.
ارسال دیدگاه