1
تراکتورسازی در غیاب 3 بازیکن اصلی خود مقابل ذوب آهن قرار می گیرد.
ارسال دیدگاه