2
رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره روند تغییر در کابینه دولت و چگونگی اعلام اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس، توضیحاتی ارائه کرد.
ارسال دیدگاه