3
صنعت نفت که بازی 3-1 باخته را 3-3 کرده بود، موفق شد در ضربات پنالتی پیروز میدان شود و تراکتور را حذف کند.
ارسال دیدگاه